Home / Alapítvány / Támogassa 2024-ben is adója 1%-ával a Szabad Levegő Alapítványt!

Támogassa 2024-ben is adója 1%-ával a Szabad Levegő Alapítványt!

Köszönet minden Támogatónknak, akik alapításunk óta hozzájárultak alapítványunk munkájához, ezáltal a környezetünk és a természet védelméhez.

Név: Szabad Levegő Alapítvány
Adószám: 18217579-1-03

Alapítványunk 2022. évtől kezdte fogadni az adók 1%-át, eddig az időpontig saját erőből és forrásból működtettük Alapítványunk, illetve cél szerinti támogatásokból finanszíroztuk tevékenységeinket.

A természet és környezetünk megóvását tűztük ki célként magunk elé, és szerényen, apró, számunkra fenntartható léptékben haladunk előre.

Alapítványunkban úgy gondoljuk tennünk kell, és ezért Mi nem az orátorok népes táborát, vagy a szakmai kiadványok tömkelegét kívánjuk gyarapítani, hanem úgy véljük, a mi feladatunk a saját környezetünk gondozása az általunk kialakított területeken, arborétumainkban és kertjeinkben zajló természeti, illetve ökológiai jelenségek megfigyelése, tanulmányozása, és ezen rendszerek lehetőségeink szerinti fenntartása a jövő generációi számára.

Gyakorlati példát kívánunk mutatni, ezáltal teret és lehetőséget teremteni azoknak, akik érdeklődnek a természeti rendszerek iránt.

Illetve nem utolsó sorban gondoljunk azokra a segítőkre, akik fenntartják természeti értékeinket, azokra, akik gazdasági érdekek nélkül támogatják életünket, hőséges társainkra, ökológiai rendszereink gondozóira az állatokra. Köszönjük Nekik az életet!

 


Nekik is szükségük van az 1%-ra!
Név: Szabad Levegő Alapítvány
Adószám: 18217579-1-03

Együtt a környezetünkért, együtt a bólygónkért!

 

További információ a személyi jövedelemadó 1+1%-áról a NAV hivatalos oldalán: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1

A személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is lehet rendelkezni!

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek[1] vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

A felajánlásokra jogosult, kedvezményezett civilszervezetek listája itt érhető el.

A felajánlásokra jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
2024. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A 2024. május 21-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 21. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

2024.január 1-jétől már nem csak a vallási közösségeknek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2018-ban (a kiemelt költségvetési előirányzatra nézve 2021-ben) és azt követő években technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2024-ben és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell rendelkezni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

2024.januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.


[1]A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház.

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2024-ben/11-os-rendelkezes-2024-ben

 

Támogassa adója 1%-val a Szabad Levegő Alapítványt!
Együtt a környezetünkért, együtt a bólygónkért!

Név: Szabad Levegő Alapítvány
Adószám: 18217579-1-03