Home / Guba-mezeje / Erdőkert és permakultúra I.

Erdőkert és permakultúra I.

A mezőgazdaság, az emberiség létének az egyik alapja.
Viszont mi, a mezőgazdaság alapja?

Ezt fogjuk fejtegetni és tárgyalni pár részes jegyzeteinkben. Ezen jegyzetek természetesen a saját szemszögünkből vizsgálja és saját nézőpontjainkat, tapasztalatainkat írja le. Minden új ötletet, nézőpontot és tapasztalatot szívesen fogadunk és segítségként várjuk.

Mindenkinek a saját döntésére bízzuk, a földművelési technikáját, mert Ő ismeri legjobban a saját környezetét. Jó munkát, jó terményt!

A mezőgazdaság
A mezőgazdaság, magába foglalja a földművelést (növénytermesztést) és az állattenyésztést.
De nézzünk csak egy kicsit vissza a múltba, hol kezdődött ez az egész?

A mezőgazdaság kialakulása
A mezőgazdaság kialakulása alatt a földművelés és állattenyésztés megkezdése értendő, mely kb. 10 000 évvel ezelőtt indult. A Föld történetében többször is megtörtént a mezőgazdaság forradalmasítása, átalakulása az ember révén:
– nyomásos gazdálkodás,
– vetésforgó,
– termesztett növények,
– Brit mezőgazdasági forradalom,
– zöld forradalom (ipari trágya, új termények),
– ipari forradalmak,
– és a jövőben a digitális forradalom is kihathat a mezőgazdaságra.

Mi mezőgazdasági forradalomnak azokat a változásokat nevezzük, amelyek az emberiség történelmében az agrárgazdaság termésmennyiségeinek jelentős növekedését eredményezték. A mezőgazdaság változása inkább sok apró változtatás (technikai, technológiai újítás) együttes hattásának tudható be. Vannak akik azt modják, hogy a mezőgazdálkodási technikák nem változtatták meg az ökológiát és a természetet.
Mi ezt kicsit másként gondoljuk.

Igen is változtak és megváltoztatták a természetet!

A természet
A természet legtágabb értelmezésében egyenlő a természetes, fizikai vagy anyagi világgal vagy világegyetemmel. A fizikai világra és az életre egyaránt utal. Mérete a szubatomikus szinttől egészen a kozmikus szintig terjed.

Az ember is a természet része!

A természet jelentheti élő állatok és növények birodalmát, és bizonyos esetekben élettelen dolgok folyamatait is – azt, ahogy bizonyos képződmények léteznek és folyamatosan változnak, mint például az időjárás vagy földtani folyamatok, és az anyag vagy energia, amelyekből ezek létrejönnek.

Te is aki most ezen sorokat olvasod, a természet álltal jöttél létre.

Az ember

Az ember elsősorban abban különbözik az állatoktól, hogy nemcsak felhasználja a természet erőforrásait, hanem a termelés folyamatában a természetet a maga szükségletének megfelelően át is alakítja. A termelés, amely az ember létfeltétele, minden korban társadalmi, így az ember társadalmi lény. Az ember társadalmi fejlődésére elsődlegesen hatottak a termelés tényezői: a termelőerők és a termelési viszonyok. Ezért alakította át saját szempontjait előtérbe helyezve, a környezetét.
A mezőgazdaság elsődleges szempont volt az ember fejlődésének során, így a földművelés és a mezőgazdaság kialakulása, fejlődése és átalakulásai mélyreható változásokat okozott a temészetben is.
Jelenlegi mezőgazdasági technológiáink többsége a tömegtermelésre, ipari termelésre helyezi a hangsúlyt, a természetes, ökológiai folyamatok megőrzése helyett.
A mezőgadasági termelésben, ezáltal az oktatásban, a szakképzéseken és a családi gazdálkodásokban is a gazdasági haszon maximalizálása, a terményszám növelése a cél, az ökoszisztémák stabilitása helyett.
Ez eredményezte azt, hogy a földeket, a Föld készleteit kizsigereltük, a vizeket elszennyeztük, a növényeket és a természetes ökológiai folyamatokat megváltoztattuk.

Ezen viszont lehet változtatni, de a változást magának az embernek, az egyéneknek kell elkezdenie.
Mindenki tehet és segíthet ennek érdekében még az is aki a lakótömbök legfelső emeletén él. Tehet és segíthet úgy, hogy elkezdi támogatni azokat a szervezeteket akik a környezetünkért, az ökológiai gazdálkodásokért és a természetért küzdenek és tevékenykednek.
Ezen tevékenységek is energiát, időt és nem utolsó sorban pénzt igényelnek. Ember és természetközpontú gazdálkodást folytatnak a közös jövőnk érdekében.

Mi is próbálunk tenni és a következő fejezetekben bemutatni (lehetőségeinkhez és ismereteinkhez képest) azokat az elgondolásokat, technológiákat és megoldásokat amelyekkel támogatni tudjuk a természeti és a mezőgazdasági rendszerek együttműködését és ezzel párhuzamosan ismereteket adni az ökológiai folyamatok iránt érdeklődőknek.

Erdőkert és permakultúra II. tovább…

Támogassátok Ti is tevékenységeinket, támogassátok Ti is a Szabad Levegő Alapítványt, támogatói oldal.